Geltonas paukštukas ir jo kiaušinukas


"Pavasario saulė prašvito meiliai.."